بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
ردیابی سالمندان

ردیابی سالمندان با ردیاب جی پی اس

همه کسانی که همراه با پدر یا مادر سالخورده خود زندگی می کنند می دانند که نگهداری از این افراد چه سخت و دشوار است و […]