نوامبر 27, 2017

ردیاب شخصی و تماس اضطراری برای ردیابی افراد مبتلا به آلزایمر

ردیاب شخصی و تماس اضطراری برای افراد دارای بیماری های روانی و آلزایمر میتواند بسیار مفید باشد ،ناراحتی های روانی و بیماری آلزایمر می تواند فعالیت […]