آذر ۱۳, ۱۳۹۶
ردیاب زیر پوستی

ردیاب زیر پوستی برای ردیابی افراد

ردیاب زیر پوستی دستگاهی میتوان گفت بسیار کوچک که گاهی انها به اندازه یک عدد برنج ساخته میشوند که میتوانند در زیر پوست جاسازی شده و […]