فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
تعیین محدوده جغرافیایی

تعیین محدوده جغرافیایی مجاز یا غیر مجاز با دستگاه ردیاب

 امروزه تعیین محدوده جغرافیایی یا Geofencing  حضور و نقش پر رنگی در تبلیغات و قابلیت های محصولات دیجیتالی مانند دستگاه های ردیاب GPS ایفا می کند. […]