فروردین ۷, ۱۳۹۷
Bms

Bms چیست و چگونه کار می کند؟

“Bms” یا Building management system  به فارسی مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه می شود. این نام به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهائی گفته ميشود که جهت […]