اسفند ۴, ۱۳۹۶
ردیابی خردسالان

ردیابی خردسالان با ردیاب های ساعتی

حواس پرتی یکی از مواردی است که امروزه باعث می شود پدر مادرها از کودکان خود غافل شوند. در فروشگاه های شلوغ یک لحظه حواس پرتی […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
جی پی اس کودکان

جی پی اس کودکان برای محافظت از آنها

گم کردن یک کودک در پارک و یا یک مرکز تفریحی شلوغ، اتفاقی ببسیار ناگوار است. همه ما می دانیم که باید در این اماکن توجه […]